De patiëntenvereniging Duindoorn was oorspronkelijk een zelfstandige Haagse vereniging, maar is sinds een aantal jaren in feite een afdeling van de landelijke patientenvereniging Antroposana. Deze zet zich in voor mensen die kiezen voor antroposofische gezondheidszorg. Het accent ligt niet op ziekte maar op de gezondheid van mensen. Zij zet zich ervoor in dat antroposofische zorg voor iedereen bereikbaar is en blijft. Antroposana heeft een website. De leden ontvangen het kwartaalblad Stroom.

Duindoorn omvat de in Den Haag wonende leden van Antroposana. Het heeft een eigen bestuur en communiceert met de leden via een inlegvel in Stroom. Regelmatig worden voordrachten en cursussen georganiseerd over gezonheid, voeding e.d., vaak in samenwerking met het Studiecentrum voor Antroposofie. Er is electronische nieuwsbrief waarvoor men zich kan opgeven via de website van Duindoorn.