Regio agenda

In deze agenda staan alle voor Den Haag, Leiden, Zoetermeer en Delft aangemelde komende activiteiten op Antrovista. Andere agenda's:

De Fenomenologie van de vorm

donderdag 28 november 10:00 uur

1559811933_1559809700.jpg

Cursus van de Beeldhouwwinkel.

Instelling: De Beeldhouwwinkel

ADRES

Maanweg 68
2516 AA Den Haag

Cursus van de Beeldhouwwinkel.

Door de ontwikkeling van de beeldhouwkunst sinds het einde van de vorige eeuw is de vorm, net als de kleur, zelfstandig geworden. De vorm hoeft niet meer de gestalte van goden, mensen, dieren, planten enz. weer te geven, ze heeft een eigen leven gekregen. Dit gaat eigenlijk nog verder dan de abstracte kunst, omdat deze vormentaal niet ontleend hoeft te worden aan natuurlijke vormen. Op een raadselachtige manier blijkt er in de vormenwereld zelf een soort ordening te zijn wanneer je deze terugbrengt naar zijn meest basale kenmerken. Daarmee gaan we aan de slag.

In de cursus gaan we dit eigen-leven van de vorm onderzoeken met verschillende oefeningen in klei en zachte steen. Thema’s die aan bod komen zijn:

Het spel van massa en ruimte, kracht of verstarring. De kromming van het vlak en de vlakspanning. De ontmoeting van vlakken in lijnen, kanten en punten. Het dubbel gekromde vlak, de dynamiek en leven in het beeld. Hoe kan je de werking van de vorm in een beeld helder krijgen en verwoorden, anders dan mooi of lelijk?

Deze agenda pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:
de gezamenlijke antroposofische agenda
AntroVista