Regio agenda

In deze agenda staan alle voor Den Haag, Leiden, Zoetermeer en Delft aangemelde komende activiteiten op Antrovista. Andere agenda's:

Omgaan met conflicten

zaterdag 7 september 10:15-16:15 uur

p946884_sociale_sectie_15563_4913.jpg

Conferentie met Friedrich Glasl en Jan Saal (coreferent).

Instelling: Elisabeth Vreedehuis

Bestand: 946884_sociale_sectie_15563_2334.pdf

ADRES

Riouwstraat 1
2585 GP Den Haag

E-mail:

Website

Conferentie met Friedrich Glasl en Jan Saal (coreferent).

De sectie voor sociale wetenschappen heeft Friedrich Glasl bereid gevonden naar Nederland te komen. Friedrich Glasl is antroposoof en wereldwijd ook door niet-antroposofen erkend als dé expert op het gebied van mediation.

Hij zal ons op zaterdag 7 september 2019 in het Elisabeth Vreedehuis meenemen in zijn visie hoe we om kunnen gaan met conflicten. In deze bewustzijnszielentijd wordt dat een steeds dringender vraagstuk. Jan Saal zal als coreferent optreden.

De conferentie is een initiatief van de sectie voor sociale wetenschappen, maar is nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor dit thema. De voertaal is Nederlands. De conferentie begint om 10.15 met inloop vanaf 9.45. Einde om 16.15.

De kosten bedragen inclusief broodmaaltijd € 20,00 per persoon (studenten € 10,00).

Aanmelden via de website

Voorafgaand aan de conferentie verzorgt Friedrich Glasl van 9.00 tot 10.00 uur een bijeenkomst van de Esoterische Cyclus uitsluitend voor Hogeschoolleden. U dient zich hiervoor ook aan te melden.

Deze agenda pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:
de gezamenlijke antroposofische agenda
AntroVista