Regio agenda

In deze agenda staan alle voor Den Haag, Leiden, Zoetermeer en Delft aangemelde komende activiteiten op Antrovista. Andere agenda's:

Filosofie van de Vrijheid

dinsdag 14 mei 20:00 uur

sva_flyer_proef_pag_1548169918.jpg

Studiecentrum voor antroposofie, lezing door Jelle van der Schuit.

Instelling: Vreedehuis

ADRES

Riouwstraat 1
2585 GP Den Haag

E-mail:

Website

Studiecentrum voor antroposofie, lezing door Jelle van der Schuit.

In het begin profileerde Rudolf Steiner zich als filosoof. Dit culmineerde in het werk: De filosofie van de vrijheid uit 1893. Hierin breekt hij een lans voor de mens als geestelijk wezen, en wijst hij op de betekenis van het denken.

Door ons denken zijn we in staat om orde te scheppen in onze verbrokkelde waarnemingen, waardoor een waarachtig en samenhangend wereldbeeld kan ontstaan. Het denken dwingt niet, maar levert juist een betrouwbare grondslag om ons als vrij wezen te manifesteren. In de diepere gronden van het denken weven ook gevoelens en wilsintenties.

Verder verdedigt Steiner een individualistische ethiek. Ieder mens kan met zijn talenten en strevingen op grond van morele intuïties zich harmonisch invoegen in een wereld van “vrije geesten”.

Deze agenda pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:
de gezamenlijke antroposofische agenda
AntroVista