Regio agenda

In deze agenda staan alle voor Den Haag, Leiden, Zoetermeer en Delft aangemelde komende activiteiten op Antrovista. Andere agenda's:

Zingeven aan je leven

woensdag 27 maart 20:00 uur

sva_flyer_proef_pag_1548168984.jpg

Studiecentrum voor antroposofie, lezing door Sylvia Kwarten.

Instelling: Vreedehuis

ADRES

Riouwstraat 1
2585 GP Den Haag

E-mail:

Website

Studiecentrum voor antroposofie, lezing door Sylvia Kwarten.

Steeds meer mensen weten niet meer waarvoor ze het eigenlijk allemaal nog doen. Een paar citaten:

Harold S. Kushner: Je wordt niet gelukkig door het geluk na te jagen. Je wordt gelukkig door een zinvol leven te leiden.

Rudolf Steiner: De zin van het leven bestaat daaruit, dat goddelijke wezens de mensen steeds meer laten meewerken aan de ontwikkeling van het bestaan.

Emily Esfahani Smith: Mensen wijzen op vier pijlers die betekenis geven aan hun leven: het ergens bij horen; een motiverend doel; het hebben van een coherent verhaal van hun leven; mystieke ervaringen waarin ze boven zichzelf uitstijgen.

In de voordracht gaat Sylvia vooral in op deze vier pijlers.

Bij voldoende belangstelling kan Sylvia ook een cursus van 4 bijeenkomsten hierover geven.

Deze agenda pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:
de gezamenlijke antroposofische agenda
AntroVista