Regio agenda

In deze agenda staan alle voor Den Haag, Leiden, Zoetermeer en Delft aangemelde komende activiteiten op Antrovista. Andere agenda's:

De Bogomielen in het Koninkrijk van Bosnië

dinsdag 19 februari 20:00 uur

sva_flyer_proef_pag_1548168460.jpg

Studiecentrum voor antroposofie, lezing door Ingrid Klerk.

Instelling: Vreedehuis

ADRES

Riouwstraat 1
2585 GP Den Haag

E-mail:

Website

Studiecentrum voor antroposofie, lezing door Ingrid Klerk.

Na het West-Romeinse rijk vestigden zich Slavische volkeren in het vrij ontoegankelijke stroomgebied van de Bosna-rivier. Het werd de twistappel tussen de grote mogendheden zoals Byzantium en Hongarije en verscheurd tussen de bekeringsdrang van de Orthodoxe kerk en de Katholieke Kerk.

Het koninkrijk Bosnië ontstond rond 1160 en eindigde met de onthoofding van de laatste vorst (1463) op bevel van de Ottomaanse sultan. Daarna volgde 400 jaar Turkse overheersing.

Dit koninkrijk heeft een unieke erfenis nagelaten van ca. 70.000 uitgehouwen stenen (Stecci), verspreid over het landschap. Zij vertegenwoordigen de onbekende (en ontkende) christelijke stroming van de Bogomielen. Een geheimzinnige intimiteit gaat uit van deze Stecci: Wat hebben de steenhouwers tot uitdrukking willen brengen?

Deze agenda pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:
de gezamenlijke antroposofische agenda
AntroVista