Regio agenda

In deze agenda staan alle voor Den Haag, Leiden, Zoetermeer en Delft aangemelde komende activiteiten op Antrovista. Andere agenda's:

De mythe van 11 september ontmaskerd

vrijdag 5 april 15:30-18:00 uur

_plane_1547523143.jpg

Bijeenkomst van de Alertgroep Den Haag.

Instelling: Alert groep Den Haag

ADRES

Riouwstraat 23
2585 GP Den Haag

E-mail:

Website

Bijeenkomst van de Alertgroep Den Haag.

Nog steeds lijkt een groot deel van de wereldbevolking te geloven in het sprookje dat de Amerikaanse regering-Bush ons op de mouw heeft gespeeld…

De bewijzen dat de regering Bush deze gebeurtenissen zèlf heeft georganiseerd stapelen zich nog steeds op. Er is steeds meer wetenschappelijk hard bewijs verzameld door een grote groep architecten en bouwkundigen dat de officiële lezing niet kan kloppen.

Maar nu is er een volgende stap gezet door een grote groep juristen om een nieuw onafhankelijk onderzoek te eisen. Een Grand Jury moet daar nu verder over beslissen.

Maar weten wij zelf genoeg over alle feiten? Kunnen wij die informatie ook uitdragen naar anderen? Kunnen we een wereld-wijde actie organiseren om deze leugens te ontmaskeren en te laten zien wat de werkelijke waarheid is achter de gebeurtenissen van 11 september 2001?

Vrijdagmiddag 10 mei Waarom zoveel immigratie?

Wereldwijd vinden er grote volksverhuizingen plaats. Dat komt omdat wij eerst landen hebben uitgebuit, zodat alle rijkdommen nu bij ons zijn opgepot en iedereen verwacht het hier beter te hebben dan in het eigen land. En mensen ontvluchten hun eigen land omdat wij nog vrij recentelijk die landen via oorlog en geweld van hun leiders hebben beroofd, en er daardoor een levensbe-dreigende situatie is gecreëerd. Wat te doen met al die stromen gelukzoekers en ontheemde vluchtelingen? Ons antwoord: wij bouwen een muur om Europa heen, of ook om Amerika of Israël heen en we vragen Turkije om al die vluchtelingen tegen te houden en terug te sturen (de Turkijedeal, die het fascistische Turkije op zijn beurt weer als chantagemiddel kan gebruiken tegenover het Westen). Ons motto wordt steeds meer: eigen land eerst. Maar wat is de werkelijke oplossing voor dit wereldwijde probleem? En hoe werken we daar naar toe? Moeten niet alle grenzen eigenlijk open?

Deze agenda pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:
de gezamenlijke antroposofische agenda
AntroVista