Regio agenda

In deze agenda staan alle voor Den Haag, Leiden, Zoetermeer en Delft aangemelde komende activiteiten op Antrovista. Andere agenda's:

Transhumanisme 2

vrijdag 8 februari 20:00-22:00 uur

Met filosoof Jesse Mulder.

Instelling: Cultuurzaal Sijthoff

ADRES

Doezastraat 1 B
2311 GZ Leiden

Website

Met filosoof Jesse Mulder.

In aansluiting op de lezing van em. prof. dr. Dieter Hammer over “vormgeven voorbij de techniek” (01-02) bespreekt filosoof Jesse Mulder hoe Transhumanisten voorspellen dat we onszelf ‘voorbij het menselijke’ zullen gaan vormgeven. Deze lezing is ook afzonderlijk te volgen.

Transhumanisten menen dat de mens onbegrensd ‘maakbaar’ is, dat de biologische, menselijke vorm waarin wij tegenwoordig bestaan prima vervangen zal kunnen worden door andere vormen, die we dankzij moderne technische mogelijkheden zelf zullen kunnen vormgeven. Hierbij gaan ze ervan uit dat wij dan nog steeds dezelfde kunnen blijven: dat ik mezelf kan blijven, of ik nu in een biologisch lichaam of in een mechanisch lichaam, of misschien zelfs in een ‘virtuele werkelijkheid’ besta.

De vraag wat onze identiteit door de tijd heen uitmaakt is een eeuwenoud filosofisch thema. Transhumanisten gaan uit van een specifieke invulling van dat idee. In het eerste deel van deze lezing zal ik de transhumanistische opvattingen over menselijke identiteit uiteenzetten, die ons zullen laten zien dat het hier eigenlijk om science fiction gaat. In het tweede deel van de lezing plaats ik hier een andere, spirituele benadering van het thema menselijke identiteit naast. Ik eindig met enkele beschouwingen over wat deze filosofische bevindingen betekenen voor onze verhouding tot het transhumanisme. Daarna is er alle ruimte voor gesprek en uitwisseling.

Entree: € 7,50 CJP en studenten € 5,00

Deze agenda pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:
de gezamenlijke antroposofische agenda
AntroVista