Het antroposofisch centrum voor Den Haag is het gebouw De Zalen, Riouwstraat 1. Dit is zowel de plek waar de Haagse ledengroep bijeenkomt, waar het Studiecentrum voor Antroposofie lezingen en cursussen organiseert en waar vele antroposofische, culturele activiteiten plaatsvinden. Ook is hier de antroposofische bibliotheek gehuisvest.

Onlangs is het beheer van het gebouw, oorspronkelijk eigendom van de Stichting Euritmie, overgenomen door de landelijke Antroposofische Vereniging. Deze wil het gebruiken voor landelijke bijeenkomsten van de vereniging en haar secties. Het gebouw zal daarvoor worden aangepast en gerenoveerd.

Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag, is te bereiken met bus 24 (halte Vredespaleis) en met tramlijn 1 (Halte Ary van der Spuyweg). Er is betaald parkeren van 9.00-17.00 uur. Het tarief is € 1,70 per uur.