Deze website is een initiatief van de Haagse ledengroep van de Antroposofische Vereniging. De eindverantwoordelijkheid berust daardoor bij de voorbereidingsgroep o.l.v. Marleen Klinkenberg  (070 324 09 00) . De redactie, vrijwilligers, bestaat uit:

  • Bob Duin, website,
  • Dries Grooters, sponsors,
  • Maartje Post, nieuwsbrieven,

Zij zijn gedrieën verantwoordelijk voor de inhoud van de website. De redactie kan worden bereikt via het contactformulier.

De redactie wordt bijgestaan door een Klankbordgroep van 7-10 personen met een achtergrond in zoveel mogelijk verschillende Haagse antroposofische initiatieven, sponsors en werkgebieden. Zij signaleren nieuwe ontwikkelingen en toetsen of de website nog steeds aan de doelstelingen beantwoordt.

De kosten van de website worden gedragen door een groep sponsors.