Het Studiecentrum voor Antroposofie richt zich op algemene introducerende lezingen en cursussen in de antroposofie. Deze zijn voor iedereen toegankelijk. Het Haagse Studiecentrum heeft een eigen website. Sommige webpagina's zijn met de volgende links direct te vinden:

Voor Hagenaars kan ook het Studiecentrum voor Antroposofie in Zoetermeer interessant zijn. Zie verder de rubriek Verdieping.