De Haagse ledengroep komt behalve in de kerst- en zomervakantie iedere maandagavond bijeen in het Vreedehuis, Riouwstraat 1. Daarnaast zijn er incidenteel bijeenkomsten op andere momenten, bijvoorbeeld i.v.m. de jaarfeesten.

De maandagavondbijeenkomsten beginnen om precies 20:15h. Vanaf kwart voor acht is er koffie of thee. Leden die daar belangstelling voor hebben kunnen vanaf half acht deelnemen aan een euritmische voorbereiding gebaseerd op de weekspreuken. De bijeenkomst eindigt om half tien.

Het doel van de bijeenkomst is de ontmoeting met medeleden. Dit gebeurt door gesprekken en gedachtenwisselingen over antroposofische onderwerpen, meestal aan de hand van voordrachten of publicaties van Rudolf Steiner. De agenda van de ledengroep vermeldt welke onderwerpen wanneer aan de orde komen en wie verantwoordelijk is voor een inleiding.

Marleen Klinkenberg (070 324 09 00) is contactpersoon van de initiatiefgroep verder bestaande uit Elisabeth Appenrodt, , Trees van Dijk, Dries Grooters, Friederike van Manen, Mario Matthijsen en Sturmy Rommens.  Het programma van de maandagavonden en jaarfeesten  wordt door deze groep voorbereid. Suggesties voor onderwerpen kunt U bij leden van de initiatiegroep indienen: .

Bent u nieuw of lange tijd niet geweest? Wij vinden het dan fijn om u (weer) welkom te heten. Meldt u dan bij de gespreksleider of via een van de andere aanwezigen.