Deze website is een initiatief van de Haagse ledengroep van de Antroposofische Vereniging. De redactie verzorgt op vrijwillige basis de inhoud. De kosten van realisatie, de internetfaciliteiten en het technische onderhoud worden gedekt door een groep Haagse sponsors. Op dit moment zijn dat:

Nieuwe sponsors zijn welkom (€20 - €200 per jaar). Zij zullen hier worden vermeld als zij daarmee instemmen. Ieder jaar zal hen een financieel jaaroverzicht worden gestuurd. Mocht er sponsorgeld overblijven dan zal dat door de Haagse ledengroep worden besteed aan Haagse antroposofische initiatieven.

Onze bankgegevens:

  Triodos bank, rekening: NL26 TRIO 0212166409
  t.n.v. Stg. Antrop. Ver. groep Den Haag
  o.v.v. sponsoring website