Graag aandacht en ondersteuning voor het enthousiasmerende werk van Eliant in het Europees Parlement voor alle kinderen in de EU!  Het  betreft hier het aanleren van digitale vaardigheden, toegepaste antroposofie in de dagelijkse realiteit.

Nelke van der Sloot:

Beste Vrienden van ELIANT

Ons congres op 28 november 2017, Op weg naar een gezond digitaal ecosysteem: waarden, competenties en verantwoordelijkheden, was zeer succesvol

In de komende twee jaar zal de Europese Commissie beslissen vanaf welke leeftijd en in welke vorm digitalisering in de kleuterklas en in scholen in heel Europa nagestreefd moet worden. Daarom riep de directeur-generaal van de Commissie voor Onderwijs en Cultuur, Martine Reicherts, ons in het openingspanel van de conferentie dringend op om hierin een rol te spelen. Zij riep ons letterlijk toe: "Go on, we need you."

Dat kunnen we echter alleen doen als we in het komende jaar de nodige financiële steun krijgen. We danken u voor elke bijdrage, hoe klein ook, die ons helpt om het werk voort te zetten. We willen met de verantwoordelijke personen in de Europese Commissie het noodzakelijke debat aangaan voor media-onderwijs, afgestemd op de juiste leeftijd - voor onze kinderen, voor de wereld van morgen.

ELIANT als een maatschappelijke organisatie is strikt onafhankelijk van economische en partijpolitieke belangen. Daarom zijn we afhankelijk van de steun van de burgermaatschappij waarvoor we werken.

Met vriendelijke groet en dank voor uw steun,

Michaela Glöckler

Triodos Bank
Iona Stichting, Amsterdam;
Rek.nr. 21.21.89.840; o.v.v. Alliantie Eliant;
IBAN: NL23 TRIO 0212 1898 40
BIC: TRIONL2U

Aanmelden prikbordbericht

Iedereen mag een niet-commercieel bericht plaatsen. Lees hier onze regels. Na het versturen wordt het bericht door de webredactie even gecontroleerd en gepubliceerd. Dan kan enige tijd duren. Berichten worden standaard zes maanden getoond. Voor aanpassingen neem via email contact met ons op.
Kies een rubriek
Geef een titel op
Invalid Input
Schrijf een bericht
Geef je naam op
Invalid Input
Geef een (geldig) e-mail adres op
Akkoord met de voorwaarden is verpicht
Invalid Input