Regio agenda

In deze agenda staan alle voor Den Haag, Leiden, Zoetermeer en Delft aangemelde komende activiteiten op Antrovista. Een overzicht van lopende cursussen staat elders. Er is ook een afzonderlijke ledenagenda.

Vriendenavond Haagse Boekerij

woensdag 25 april 20:00-22:00 uur

diodatologo_1523053620.jpg

Rob Gruben spreekt op de jaarlijkse vriendenavond van de Stichting Diodato, de vriendenstichting van de Haagse Boekerij, over het thema 'De mens is aan zet, Spirituele ontwikkeling en grenzen in de wereld van de levenskrachten'.

Instelling: Vreedehuis

ADRES

Riouwstraat 1
2585 GP Den Haag

Telefoon: 070 346 4800

E-mail:

Website

Rob Gruben spreekt op de jaarlijkse vriendenavond van de Stichting Diodato, de vriendenstichting van de Haagse Boekerij, over het thema De mens is aan zet, Spirituele ontwikkeling en grenzen in de wereld van de levenskrachten.

Veel meer dan de mens beseft spelen grenzen een rol in zijn leven, grenzen tussen mensen, groepen, volkeren, continenten. Dat daardoor tevens het stromende karakter van de wereld van levenskrachten wordt belemmerd is het gevolg. Die etherische wereld vormt sinds de kruisdood op Golgotha het levenslichaam van de Christus. Het op een onjuiste wijze creëren of in stand houden van grenzen zorgt er dus direct voor dat de Christus niet optimaal gebruik kan maken van het stromende karakter van dat levenslichaam. Door spirituele ontwikkeling kan de mens grenzen doorbreken en de etherwereld weer haar kenmerkende vloeiende karakter verlenen. In zijn voordracht zal Rob Gruben dit heel concreet maken. Alleen als de mens ervoor kiest het juiste spirituele pad te bewandelen kan de Christus ook de Heiland, de heelmaker, van de aarde als levend organisme worden.

Rob Gruben (1964) was oprichter van het bedrijf BAAC (bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie & Cultuurhistorie). In de zomer van 1994 kwam hij voor de allereerste keer in directe aanraking met spiritualiteit. Het was de start van een lange en moeizame weg tot inzicht, die mede resulteerde in de publicatie van drie boeken over esoterische thema’s bij uitgeverij Nearchus. Zie ook: www.robgruben.nl

Na de pauze zullen zowel het bestuur van de stichting als Inge en Herman verslag doen over het afgelopen jaar.

Uiteraard is er ook een uitgebreide boekentafel. En er is koffie, thee en een drankje na afloop.

Deze agenda pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:
de gezamenlijke antroposofische agenda
AntroVista