Agenda

In deze agenda staan alle voor Den Haag, Leiden, Zoetermeer en Delft aangemelde komende activiteiten op Antrovista. Een overzicht van doorlopende cursussen staat elders. Er is ook een afzonderlijke ledenagenda.

Friedrich Schiller

woensdag 14 maart 20:00 uur

pxfriedrich_schiller_1517525914.jpg

Lezing door Sebastiaan de Vries.

Instelling: Elisabeth Vreedehuis

ADRES

Riouwstraat, 1
2585 GP Den Haag

Telefoon: 06 5327 1035

E-mail:

Website

Lezing door Sebastiaan de Vries.

Eerste van twee lezingen; over Goethe op 11 april.

Wat waren de sleutelmomenten in Schillers veelbewogen leven; welke fundamenteel nieuwe inzichten verwierf hij zich? Veel aspecten van het leven en de werken van Schiller zijn onbekend gebleven en dat terwijl hij zoveel kiemen heeft gelegd voor het heden en de toekomst. Het thema vrijheid loopt als een rode draad door zijn leven en werk. De weg naar vrijheid is de innerlijke ontwikkelingsweg die door het middengebied gaat en verbonden is met kunstzinnig scheppen.

Het gaat erom het ik met de hogere mens, die ieder mens in zich heeft, te verbinden. Dat is een thema dat actueel is en dat ook voor Steiner inspirerend was. In zijn laatste dramatische werken verbond Schiller grote historische thema's met wat wij kunnen noemen de toekomst van het geestzelf en de zesde cultuurperiode. Wie was deze denker die zoveel kiemen voor de komende tijd legde en zo tragisch aan zijn einde kwam.

Toegang € 10,00.

Deze agenda pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:
de gezamenlijke antroposofische agenda
AntroVista