Agenda

In deze agenda staan alle voor Den Haag, Leiden, Zoetermeer en Delft aangemelde komende activiteiten op Antrovista. Een overzicht van doorlopende cursussen staat elders. Er is ook een afzonderlijke ledenagenda.

De kunst van het spreken, het spreken van de kunsten

zaterdag 24 maart 09:30-16:30 uur

Themadag van de secties voor muzische en beeldende kunsten.

Instelling: Elisabeth Vreedehuis

Bestand: themadag_flyer_1520420134.pdf

ADRES

Riouwstraat 1
2585 GP Den Haag

E-mail:

Themadag van de secties voor muzische en beeldende kunsten.

Op deze themadag wordt onderzocht wat de wisselwerking is tussen de kunst van het spreken en het maken van gebaren en andere kunsten zoals architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst, muziek en euritmie.

Dit gebeurt in de vorm van demonstraties (o.a. recitatie), een inhoudelijke bijdrage door Frank Oele, spraak- en toneeldocent en werkgroepen. Deze dag is bedoeld voor iedereen, die beroepsmatig of als belangstellende geïnteresseerd is in de scheppingskracht van het woord en in de wisselwerking tussen het woord en de andere kunsten.

Kosten: € 50,00, incusief lunch. Studenten € 25,00

Aanmelden vóór 19 maart 2018 bij het secretariaat van de AViN

Deze agenda pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:
de gezamenlijke antroposofische agenda
AntroVista