Agenda

In deze agenda staan alle voor Den Haag, Leiden, Zoetermeer en Delft aangemelde komende activiteiten op Antrovista. Een overzicht van doorlopende cursussen staat elders. Er is ook een afzonderlijke ledenagenda.

Het vierledig mensbeeld

woensdag 21 februari 20:00-22:00 uur

websitephoto_1518008958.jpg

Lezing door drs. Henk van Oort.

Instelling: Op Hodenpijl

ADRES

Rijksstraatweg 20/22
2636 AX Schipluiden

Website

Lezing door drs. Henk van Oort.

Enige kennis van het vierledig mensbeeld zoals dat in de antroposofie gepresenteerd wordt kan leiden tot een grotere mate van zelfkennis en tot een beter begrip van de wereld waarin wij leven.

Elk van de vier wezensdelen waaruit de mens is opgebouwd, het fysiek lichaam, het etherlichaam, het astraal lichaam en het ‘ik’, komt tot uitdrukking in een onbewust krachtenveld.

Als we geleerd hebben die krachtenvelden te herkennen dan kunnen we ook met onze eigen individualiteit die krachtenvelden beïnvloeden.

Door de bestudering van de vier wezensdelen ontstaat er bewustzijn voor dit samenspel. Als we met deze kennis het heft in eigen hand te nemen, leren we mee te sturen in de ontwikkelingen van onze eigen biografie en scheppen we persoonlijke vrijheid.

In deze nieuwe situatie kunnen we onze doelen beter realiseren en zijn we minder afhankelijk van de spelingen van het lot. Aan de hand van een groot aantal voorbeelden uit het dagelijks leven wordt het vierledig mensbeeld op aansprekende wijze besproken.

Enige voorkennis van het onderwerp is handig, doch niet noodzakelijk, voor het kunnen volgen van deze voordracht.

Entree: € 12,00. incl. koffie en thee. Inclusief maaltijd: € 29,50

Deze agenda pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:
de gezamenlijke antroposofische agenda
AntroVista