Regio agenda

In deze agenda staan alle voor Den Haag, Leiden, Zoetermeer en Delft aangemelde komende activiteiten op Antrovista. Een overzicht van lopende cursussen staat elders. Er is ook een afzonderlijke ledenagenda.

Stromend Bewegen

zondag 10 juni 10:00-12:30 uur

swie_folder_1525695642.jpg

TAI-CHI en QIGONG workshops met Swie Yap.

Instelling: Vreedehuis

ADRES

Riouwstraat 1
2585 GP Den Haag

Telefoon: 070 355 0039

E-mail:

Website

TAI-CHI en QIGONG workshops met Swie Yap.

Maak samen met Swie Yap, een meester in het vak, kennis met een aloude Oosterse bewegingskunst en ervaar hoe deze je dagelijks leven kan verrijken.

Tai-chi en Qigong helpen je om jezelf gewaar te worden, om tot meer bewustwording te komen van jezelf, en daardoor te leren ontspannen. Ontspannen betekent niet verslappen, maar betekent ‘zacht worden voor jezelf en voor innerlijke kracht’.

De oefeningen leiden je toe naar een ontspannen waakzaamheid, om zodoende jezelf beter te aarden, en je levensenergie te laten stromen.

Swie neemt je stapsgewijs mee in deze mooie wereld van Tai-chi en Qigong, met zijn eigen beproefde aanpak. Daarbij weet hij ook linken te leggen met antroposofie.

Ervaring of voorkennis is niet nodig, de workshops zijn geschikt voor zowel beginners als ervaren bewegers, ieder kan op eigen niveau heerlijk meedoen.

-

We bieden twee workshops aan van 2, 5 uur:

  • Zaterdag 2 juni 10.00-12.30 uur
  • Zondag 10 juni 10.00-12.30 uur

Beide workshops zijn ook los van elkaar te volgen.

  • Entree: € 15,00 per losse workshop; € 25,00 voor beide workshops
  • Café geopend: zaterdag vanaf 10.00 uur, zondag vanaf 12.30 uur
  • Reserveren via e-mail.

-

Vermeld bij je reservering: workshop Tai Chi + welke datum (s) + je Naam.

Je ontvangt dan per email een bevestiging met betalingsgegevens.

Stromend bewegen: Zachtheid als teken van kracht

Swie: “Stromend bewegen is iets wat we allemaal goed kunnen gebruiken, maar wat meestal niet vanzelf gaat in een samenleving die alsmaar drukker wordt en waar je makkelijk verhardt om je mannetje te kunnen staan.

Zelf heb ik roots in zowel de Oosterse als Westerse wereld, en ik zie het als een mooie opgave om het goede van beide werelden met elkaar te verbinden. Voor mij gaat het niet alleen om de fysieke beoefening van Tai-chi, vooral om ook met een levensinstelling te laten kennismaken.

Tai chi en Qigong zijn een weg tot verinnerlijking. Een weg die uitgaat van wat er al is, in jezelf en om je heen, om daarmee bewust contact te maken en om reeds aanwezige energie te kunnen gebruiken en te richten.

Ik streef ernaar om dit te doen op een manier die aanspreekt en aansluit bij de voorstellings- en belevingswereld van de moderne mens. Een manier die helpt om staande te blijven in alles wat de maatschappij van ons vraagt, en je eigen weg te vinden, zonder verharding en zonder verslapping, maar met zachte kracht. Net als het stromende water.”

Gezondmakend bewegen: Cultuurfactor van belang

Ter vergelijking: In de antroposofie heeft grondlegger Rudolf Steiner honderd jaar geleden een aanzet gegeven voor Euritmie, als een gezondmakende bewegingskunst die aansluit bij de bewustzijnsontwikkeling van de moderne mens. Steiner zag dat met name in de Westerse wereld veel minder sterke bewegingstradities zijn dan in andere werelddelen, en dat nog bestaande vormen langzaamaan tot folklore zouden worden voor enkele liefhebbers. Terwijl een levendige praktijk van ‘harmonisch bewegen’ juist van groot belang is voor zowel een gezonde individuele als cultureel-maatschappelijke ontwikkeling. Enerzijds vanwege de sociale samensmedende functie, en anderzijds vanwege het activeren van de fysieke zintuigen als ingang voor subtiele innerlijke zintuigen, realiteitszin en scheppende vermogens.

Het feit dat tegenwoordig bijvoorbeeld steeds meer stemmen opgaan voor 'bewegend leren' in het onderwijs, bevestigt ook het belang hiervan.

Het Vreedehuis omarmt mogelijkheden om vanuit verschillende perspectieven kennis te maken met 'zinvol bewegen', om overeenkomsten en verschillen te kunnen ervaren, om gedeelde onderliggende waarden te kunnen herkennen, om vernieuwende elementen te kunnen ontdekken, die bijdragen aan een leefbare wereld.

Deze workshops zijn een samenwerkingsproject tussen het Vreedehuis en Swie Yap, zonder winstoogmerk, ter bevordering van bewustzijnsontwikkeling en bruggen bouwen tussen culturen.

Lees meer over Stromend Bewegen via www.swieyap.nl

Deze agenda pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:
de gezamenlijke antroposofische agenda
AntroVista