Regio agenda

In deze agenda staan alle voor Den Haag, Leiden, Zoetermeer en Delft aangemelde komende activiteiten op Antrovista. Een overzicht van lopende cursussen staat elders. Er is ook een afzonderlijke ledenagenda.

Waar komt de mens vandaan en waar gaat hij naar toe?

vrijdag 18 mei 20:00 uur

denker_1517082272.jpg

Inleidingen in de antroposofie door Peter Tromp.

Instelling: Vreedehuis

ADRES

Riouwstraat 1
2585 GP Den Haag

E-mail:

Website

Inleidingen in de antroposofie door Peter Tromp.

Dat de mens meer is dan een chemisch proces, meer is dan zijn brein is velen wel duidelijk. Maar wat is dat ‘meer’ dan eigenlijk? Peter Tromp zal in drie avonden vanuit de antroposofie op deze vraag ingaan.

16 maart: Hoe zit de mens nu eigenlijk in elkaar? Peter zal de mens in zijn huidige verschijningsvorm beschrijven, omgeven door drie andere natuurrijken: van dieren, planten en mineralen. De mens heeft als enige het vermogen bezit om te kunnen denken.

13 april: Waar komt de mens vandaan en waar gaat hij naar toe? Het kan toch geen toeval zijn dat de mens als denkend wezen op aarde is, daar moet wel een heel proces aan vooraf gegaan zijn. Dit proces zal Peter schilderen en ook de relatie met de andere natuurrijken duidelijk maken.

18 mei: Het leven op aarde, hoe is het begonnen en hoe zal het eindigen? Peter zal de aarde gedetailleerder beschrijven, zodat we een beter beeld krijgen van de zin en de opgave van de mens in dit gehele scheppingsproces. Onze taak in de heden is slechts te vervullen als we verleden en toekomst van deze ontwikkeling kennen.

Toegang € 10,00 per avond.

Deze agenda pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:
de gezamenlijke antroposofische agenda
AntroVista