Agenda

In deze agenda staan alle voor Den Haag, Leiden, Zoetermeer en Delft aangemelde komende activiteiten op Antrovista. Een overzicht van doorlopende cursussen staat elders. Er is ook een afzonderlijke ledenagenda.

vanaf donderdag 22 maart

Expositie schilderijen rondom Pasen

Voor en na de Paastijd worden schilderijen tentoongesteld van Sonia van der Klift, Ina van Dijk, en Anneke van Wensveen.

Lees verder

donderdag 22 maart

De beproeving van de ziel, Steiners 2e Mysteriedrama

Een lezing door Jutte Brandt Buys; met het sprookje van de bron door leden van het Drempeltheater.

Lees verder

zaterdag 24 maart

De kunst van het spreken, het spreken van de kunsten

Themadag van de secties voor muzische en beeldende kunsten.

Lees verder

zaterdag 24 maart

Levens- en vormkrachten waarnemen

Kennismakingsdag cursus o.l.v. Frans Romeijn.

Lees verder

zaterdag 24 maart

De dode ziet, wat in onze ziel leeft

Recitatie-programma door de voordrachtskunstenaars Agnes Zehnter, Monica Gasser en Katja Cooper uit Dornach.

Lees verder

zondag 25 maart

Matthäus-Passion van Heinrich Schütz

Uitvoering in het kader van de Stille Week, onder leiding van Pieter van der Schot.

Lees verder

zondag 25 maart

Verborgen schatten in de aarde, de zee en daarbuiten

Paasprogramma met voordrachten, eurythmie, muziek en recitatie uitgevoerd door de Werkgroep I-OANNA en de Zonnezegelgroep.

Lees verder

maandag 26 maart

De vervloeking van de vijgenboom en de tempelreiniging

Openbare ledenavond van de Antroposofische Vereniging met voordracht, euritmie en zang.

Lees verder

dinsdag 27 maart

Polarisering en strijd

Voordracht door Adam Ricketts, geestelijke in de Christengemeenschap. Met zang door projectkoor Yoik en samenzang.

Lees verder

vanaf woensdag 28 maart

Assemblages maken

Met Ricarda Zielonka.

Lees verder

vanaf woensdag 28 maart

Bouwstenen voor een gezonde samenwerking

Cursus met John Hogervorst.

Lees verder

woensdag 28 maart

De Ik Ben-woorden

Voordracht door Jaap Sijmons, met euritmie-opvoering en met muziek van cellist Jan van Thoorn.

Lees verder

woensdag 28 maart

Werk voor mensen - of voor robots?

Een voordracht door John Hogervorst.

Lees verder

donderdag 29 maart

De Voetwassing

Beschouwing door Marjolein te Pas, geestelijke in de Christengemeenschap. Met muziek van Arvo Pärt en cultische afsluiting.

Lees verder

vrijdag 30 maart

Het uit liefde volbrachte offer

Lezing van evangelieteksten, omlijst door muziek.

Lees verder

vrijdag 30 maart

Herdenking Rudolf Steiners sterfdag

Dit programma zal bestaan uit een korte inleiding door Ben van Tilborg, gevolgd door recitatie, muziek en eurythmie.

Lees verder

zaterdag 31 maart

De Oloïde

Cursus met Joost Poel, beeldhouwer.

Lees verder

zaterdag 31 maart

Viering Stille Zaterdag

Met toespraak door Ignaz Stegeman, euritmie door Hannah Degenaar en muziek van Paul de Roo.

Lees verder

zaterdag 31 maart

Kanon Pokajanen - Arvo Pärt

Uitvoering door kamerkoor Kwintessens.

Lees verder

woensdag 4 april

Christus' opstanding met Pasen in de muziek

Voordracht door Marc van Delft.

Lees verder

donderdag 5 april

De ziel van de robot (3)

Dit is de derde discussieavond met Bob Duin over technologie en de mens.

Lees verder

zaterdag 7 april

Help... Ik kan schilderen

Eendaagse workshop schilderen op doek, o.l.v. Agnes Hulleman.

Lees verder

vanaf maandag 9 april

Medische schildertherapie

Vijfjarige beroepsopleiding van Stichting Emerald.

Lees verder

vanaf maandag 9 april

Troje - Ilion

Cursus met Ingrid Klerk.

Lees verder

woensdag 11 april

Goethe als inspiratiebron voor de antroposofie

Lezing door Sebastiaan de Vries.

Lees verder

vrijdag 13 april

Waar komt de mens vandaan en waar gaat hij naar toe?

Inleidingen in de antroposofie door Peter Tromp.

Lees verder

zaterdag 14 april

Kwintessens zingt Arvo Pärt

Life uitvoering van de cd die dit jaar verschijnt.

Lees verder

zondag 15 april

Voorjaarsconcert Cantamus Alati

Koor o.l.v. Kees van der Linden.

Lees verder

vanaf woensdag 18 april

In het licht van de schaduw

Cursus met Miny Potze.

Lees verder

woensdag 18 april

Kosmische achtergronden in het werk van Goethe

Voordracht door Frans Lutters.

Lees verder

woensdag 18 april

Pasteltekenen: een mooie voorbereiding op de zomer

Een workshop door Anneke van Wensveen en Maaike Kroese.

Lees verder

donderdag 19 april

Pasteltekenen

Workshop o.l.v. Loes Botman.

Lees verder

vrijdag 20 april

Stil Ogenblik

AM concert met Cileke Angenent, begeleid door haar vaste pianist, Wolter Willemsen.

Lees verder

zaterdag 21 april

Open Dag antroposofische opleidingen

Van Hogeschool Leiden.

Lees verder

donderdag 3 mei

Alchemie, inspiratiebron voor de huidige tijd

Voordrachten door Wilma Bos.

Lees verder

vanaf vrijdag 4 mei

Wezenlijke aspecten van water

Weekend workshop Flowforms voor jongeren.

Lees verder

vanaf dinsdag 15 mei

Waar het begon

Cursus met Don van Zantwijk.

Lees verder

donderdag 17 mei

Alchemie, inspiratiebron voor de huidige tijd

Voordrachten door Wilma Bos.

Lees verder

vrijdag 18 mei

Pinksteren - vurige tongen verbinden in vrijheid

Met John Hogervorst en Marian Bentvelsen (muzikale begeleiding).

Lees verder

vrijdag 18 mei

Waar komt de mens vandaan en waar gaat hij naar toe?

Inleidingen in de antroposofie door Peter Tromp.

Lees verder

woensdag 23 mei

De groene slang en de witte lelie

Voordracht door Lisette Buisman.

Lees verder

zaterdag 26 mei

Open Dag Rudolf Steiner Zorg

Informatieochtend over antroposofische zorg. In de middag rondleidingen en werkgroepen.

Lees verder

zondag 10 juni

Mens en Robot: dreiging - uitdaging - of kans?

Met Christine Gruwez en John Hogervorst.

Lees verder

vanaf zaterdag 22 september

Als Sterren Wereld zijn...

Expositie met schilderijen van Brigitte Beck.

Lees verder

zaterdag 29 september

Elisabeth Vreede in Leiden

Antroposofie en Astronomie. De presentatie van de Nederlandse vertaling van het astronomische werk van Elisabeth Vreede. Een middag waarop leven en werk van Elisabeth Vreede centraal staan, met sprekers, beeldende kunst en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Lees verder

Deze agenda pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:
de gezamenlijke antroposofische agenda
AntroVista