Prikbord

Iedereen mag van dit prikbord gebruikmaken als deze regels in acht worden genomen. Boodschappen voor op het prikbord kunnen hieronder worden opgenomen.

Gedurende de Stille Week 2018 zal op verschillende locaties in Den Haag een aantal activiteiten plaatsvinden. Met voordrachten, inleidingen, euritmie, zang en instrumentale muziek worden de in het evangelie geschilderde beelden tot leven gebracht, waardoor wij ons kunnen verbinden met de indringende historische gebeurtenissen die zich aan het begin van de jaartelling in de Heilige week van Palmzondag tot Paaszondag hebben voltrokken. 

Dit programma is een gezamenlijk initiatief van  Adam Ricketts, priester in de Thomaskerk te Den Haag, Raoul Boesten, dirigent van o.a. kamerkoor Kwintessens, Nicolet Goedhart en Cori de Leeuw, bestuurslid Stichting Euritmie en waar onder andere vanuit het Vreedehuis (voorheen De Zalen) de inspiratie ontsprong.

Hier vind u het volledige programma

In het Atelier van het Vreedehuis worden de volgende workshops georganiseerd:

1 maart, 10:00u-12:00u, Kunstzinnig vilten door Willemijn Peltenburg.

8 maart, 14:00u-16:00u, Mandela tekenen door Anneke van Wensveen.

19 april, 14:00u-16:00u, Pasteltekenen door Loes Botman.

Verder zal er bij voldoende belangstelling een kunstzinnige groep starten met Carin Anderson op de woensdagmorgen van 10:00u-12:00u.

Enige mensen hebben gevraagd naar de teksten van het spreekkoor dat optrad bij de opening van het Vreedehuis op 20 januari 2018. Deze zijn nu hier beschikbaar.