De ledengroep komt, tenzij anders vermeld, bijeen op maandag­avond, 20:15h, Riouwstraat 1

 • Met ingang van 2 oktober 2017 zal worden gewerkt aan het thema: menszijn naar inhoud en vorm - eerste opgave:                 de beeldnatuur van de mens.                                                Projectinfo: Trees van Dijk 070-3603521.
 • 2 oktober 2017; Trees van Dijk, voordracht van 26 oktober 1918 (GA 185).   Nederlands: de strijd om het menszijn -                      2de voordracht.
 • 9 oktober 2017; Studie: in de vorm van podiumgesprek n.a.v.      Voordracht Den Haag 9 april 1922 (GA82).
 • 16 oktober 2017; Oefenen: de beeldnatuur van de mens in de kunst.
 • 23 oktober 2017; Vervolg van 16 okt. met Oogsten/Uitwisselen.
 • 30 oktober 2017; Studie: Brief van 18 mei 1924 en Kerngedachten van 4, 11, 18, en 25 mei (GA26),
 • 6 en 13 november 2017; Oefenen, oogsten en intensiveren            (zie 30 oktober 2017). 
 • 20, 27 november en 4 december wordt gewerkt aan het concreet maken van de karmaoefeningen aan de hand van de voordrachten van 4 en 9 mei 1924 (GA236-Karmaonderzoek II). Voorbereid door Thea Giesen, Friederike van Manen, Marjan Schoenmakers en Nelke van der Sloot. 
 • 11 december 2017; evaluatie van werken aan het thema: menszijn naar inhoud en vorm.
 • 18 december 2017; evaluatie zie 11 december 2017.
 • 8 januari 2018; Taal. De 2e opgave; Christine van Tricht behandelt samenhang mens, taal en 3e hierarchie (Ga222) Dornach 11 maart 1923.
 • 15 januari 2018; oefenen met taal; aan de hand van GA 232 mysterieplaatsen en inwijdingswegen en  mysteriegestaltungen:daaruit 2 december 1923;                          GA 26 Kerngedachten van de antroposofie/antroposofische Leitsatze - daaruit:brief geestelijke gebieden en menselijke zelfkennis en brief van 25 oktober 1924; in karmaonderzoek 5: het nawoord van Coenraad van Houten.
 • 22 januari 2018; verder oefenen met taal.
 • 29 januari 2018; kunststuk.
 • 5 februari 2018; ademen. De 3e opgave: Pieter van der Schot.
 • 12 februari 2018; vervolg door Mario Matthijsen; aan de hand van GA 211 - daaruit voordracht van 1 april 1922: die Erkundung u. Formulierung des Weltenwortes in der Ein u. Ausatmung.
 • 19 februari 2018; wederzijds vertellen.
 • 26 februari 2018; ademen. De 3e opgave: gesprek/uitwisselen Marijke van de Berg.
 • 5 maart 2018; verteren. De 4e opgave: Clasien van de Berg. 

Deze agenda betreft de activiteiten van de leden. De algemene Haagse agenda staat elders. Onjuistheden of aanvullingen m.b.t. de agenda graag aan de website beheerders melden. De klassenuren hebben een eigen pagina.